ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ

●● Η Διάγνωση του Καρκίνου του Θυρεοειδούς γίνεται με μια συνεκτίμηση των κάτωθι παραγόντων:

-Ιατρικό Ιστορικό και Κλινική Εξέταση

-Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

-Παρακέντηση και λήψη υλικού για κυτταρολογική εξέταση (F.N.A.C.) Fine Needle Aspiration Cytology

-Διαγνωστική Ημιθυρεοειδεκτομή

-Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία

-Εξετάσεις Αίματος

Ιατρικό Ιστορικό και Κλινική Εξέταση

Όταν διαπιστωθεί όζος, ψηλαφητικά, ο όζος αυτός έχει αυξημένη πιθανότητα να είναι κακοήθης όταν υπάρχει:

-Ιστορικό ακτινοβολίας στο τράχηλο κυρίως στην παιδική ηλικία

-Έκθεση σε ακτινοβολία γενικά

-Ενδημική Βρογχοκήλη

-Οικογενειακό ή Ατομικό Ιστορικό αδενώματος του θυρεοειδούς

-Οικογενειακό ή Κληρονομικό Ιστορικό καρκίνου του θυρεοειδούς

-Παχυσαρκία

-Ηλικία μικρότερη από 20 και μεγαλύτερη από 60

-Όζος που έχει μεγαλώσει σημαντικά

-Ανεξήγητη αλλαγή της φωνής

-Όζος καθηλωμένος στους γύρω ιστούς

-Σκληρή Σύσταση κατά την ψηλάφηση

-Ψηλαφητοί Τραχηλικοί Αδένες

Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

Χρήσιμη εξέταση, βοηθά σημαντικά στη Διάγνωση και μας δίνει πληροφορίες αν υπάρχει κακοήθεια ή όχι.

Για να γίνει σωστή εκτίμηση των ευρημάτων από την υπερηχογραφηματική μελέτη χρειάζεται:   

-Καλός υπερηχογραφικός εξοπλισμός με δυνατότητα πολλών παραμέτρων.

-Ο ιατρός – χειριστής να κατέχει τις ειδικές γνώσεις σχετικά με την παθολογία του θυρεοειδή.

-Η εξέταση να γίνεται προσεχτικά, χωρίς βιασύνη και να καταγράφονται όλες οι απαραίτητες λεπτομέρειες.

-Βάσει των ευρημάτων ένας όζος μπορεί να καταταχτεί σε μια από τις 4 κάτωθι κατηγορίες.

-Καλοήθης. ΔΕΝ προβαίνουμε άμεσα σε άλλες εξετάσεις. Συστήνεται επανάληψη υπερηχογραφικής μελέτης σε άλλη χρονική στιγμή.

-Αμφίβολα ευρήματα με πιθανότητα καλοήθους ή κακοήθους όζου

-Υποψία για κακοήθεια

-Εικόνα σαφής για κακοήθεια

Στις τρεις τελευταίες κατηγορίες συστήνεται παρακέντηση του κυτταρολογικού υλικού (F.N.A.C.)

F.N.A.C. (Fine Needle Aspiration Cytology)

Παρακέντηση με λεπτή βελόνα και κυτταρολογική εξέταση

Το F.N.A.C. προσφέρει ουσιώδη βοήθεια στη διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς αφενός και αφετέρου βάσει αυτής της εξέτασης καθορίζεται και ο τύπος του καρκινώματος.

-Η εξέταση είναι σχετικά εύκολη και ασφαλής για τον ασθενή.

-Όσες φορές και να επαναληφθεί, δεν υπάρχει θέμα ή κίνδυνος ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ της νόσου.

-Μετά την παρακέντηση ο ασθενής μπορεί να έχει έναν ήπιο πόνο στο λαιμό κατά την κατάποση που διαρκεί συνήθως ένα 24ωρο. Αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα.

-Λίγες μέρες πριν την εξέταση (3-4) διακόπτεται κάθε αγωγή με αντιπηκτικά και αντιθρομβωτικά φάρμακα.

-Η F.N.A.C. είναι η ΒΑΣΙΚΗ εξέταση δια τη διάγνωση του καρκίνου του θυρεοειδούς αλλά κάποιες φορές δεν παρέχει ξεκάθαρα αποτελέσματα. Υπάρχουν πέντε πιθανότητες σε αυτή την περίπτωση:

-Ανεπαρκές υλικό δια να τεθεί διάγνωση από την παρακέντηση. Συστήνεται επανάληψη της εξέτασης.

-Εξέταση αρνητική για καρκίνο. Σε συσχέτιση με τα Υπερηχογραφηματικά ευρήματα συστήνεται είτε επανάληψη F.N.A., είτε παρακολούθηση με νέο Υπερηχογράφημα σε άλλη χρονική στιγμή.

-Τα ευρήματα είναι τέτοια που δε μπορεί να αποκλειστεί με σιγουριά η κακοήθεια (καρκίνος). Τότε, πιθανό, να χρειαστεί για διαγνωστικούς λόγους ημιθυρεοειδεκτομή, αν υπάρχουν επιπλέον στοιχεία από την κλινική εξέταση και την υπερηχογραφηματική μελέτη ύποπτα για καρκίνο.

-Η επόμενη περίπτωση είναι εκείνη που η εξέταση είναι θετική για καρκίνο. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται χειρουργική επέμβαση για θεραπευτικούς λόγους.

-Η τελευταία περίπτωση είναι αν υπάρχει βεβαρημένο ιστορικό καρκίνου. Σε αυτή την περίπτωση συνιστάται συνήθως χειρουργική επέμβαση. Για να είναι σωστή η εκτίμηση του κυτταρικού υλικού είναι απαραίτητο η εξέταση να γίνεται από έμπειρο κυτταρολόγο.

● Άλλες εξετάσεις που πιθανό να χρειαστούν

-Αξονική τομογραφία χωρίς ενδοφλέβιο ιωδιούχο σκεύασμα

-Μαγνητική Τομογραφία

-Εξετάσεις αίματος δια καλσιτονίνη και C.E.A. στην περίπτωση του Μυελώδους καρκινώματος.

Τ3, Τ4, TSH, θυρεοσφαιρίνη, αντιθυρεοειδικά αντισώματα ΔΕΝ ΒΟΗΘΑΝΕ στη ΔΙΑΓΝΩΣΗ του καρκίνου του θυρεοειδούς όπως επίσης και το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς.