Nεφρολογία

Nεφρολογία

Η Νεφρολογία είναι η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τις παθήσεις των νεφρών και ο νεφρολόγος είναι ο ειδικός ιατρός που καλείται να αντιμετωπίσει και να δώσει λύση σε ασθενείς με τις παθήσεις αυτές.


Οι κύριες παθήσεις των νεφρών είναι η νεφρική ανεπάρκεια, η νεφρολιθίαση (πέτρες στα νεφρά), υπέρταση, οι ουρολοιμώξεις, η αιματουρία, η λευκωματουρία, το νεφρωσικό και νεφριτιδικό σύνδρομο, η πολυκυστική νόσος των νεφρών, ο μονήρης νεφρός (συγγενής ή επίκτητος), η νεφρική νόσος απότοκος σακχαρώδους διαβήτου, η υπέρταση, η οξεία νεφρική ανεπάρκεια και οι σπειραματονεφρίτιδες (πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς).

Η νεφρική ανεπάρκεια είναι η κατάσταση όπου παρατηρείται μείωση της λειτουργίας των νεφρών. Κύριες αιτίες της νεφρικής ανεπάρκειας είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, οι λοιμώξεις, οι σπειραματονεφρίτιδες και η πολυκυστική νόσος. Διακρίνονται 5 στάδια της νόσου με τις εκάστοτε επιπλοκές όπως αναιμία, οστική νόσος, διαταραχές ηλεκτρολυτών (καλίου, φωσφόρου, ασβεστίου). Στα αρχικά στάδια η νεφρική ανεπάρκεια είναι ασυμπτωματική και ο ασθενής συνήθως οδηγείται στο νεφρολόγο όταν διαπιστωθεί αύξηση της κρεατινίνης αίματος σε τυχαίο εργαστηριακό έλεγχο.
Ένας μικρού κόστους, αλλά επαρκής εργαστηριακός έλεγχος για τους νεφρούς περιλαμβάνει:

  • Γενική αίματος
  • Κρεατινίνη αίματος
  • Γενική ούρων

Οι εξετάσεις αυτές καλό είναι να γίνονται στα πλαίσια πρόληψης κάθε έτος.

Επίσης ένα υπερηχογράφημα νεφρών, κάθε 1-2 χρόνια, μας παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αρχιτεκτονική των νεφρών και για την ύπαρξη νεφρολιθίασης.

Στο «υγεία και πρόληψη» παρακολουθούνται ασθενείς με οποιοδήποτε νεφρολογικό πρόβλημα. Γίνεται επίσης προετοιμασία στο τελικό στάδιο της νεφρικής ανεπάρκειας για ένταξη σε αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση. Ο ασθενής έχει την δυνατότητα να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του όχι μόνο στα πλαίσια της κλασσικής ιατρικής αλλά συνδυάζοντας και κάποια ολιστική θεραπεία όπως ομοιοπαθητική και βελονισμό.